Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Stichting Molens Hoeksche Waard

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW) is – net als die van haar rechtsvoorganger de Stichting Molens Binnenmaas (tot 6 november 2018) – het bevorderen van de instandhouding van de windmolens in de Hoeksche Waard. Dat wordt onder meer bereikt door:

  • het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens;
  • het beheer van de molens;
  • het verzamelen van historische gegevens over deze objecten;
  • het stimuleren van de belangstelling voor de molens;
  • het aanstellen en begeleiden van de vrijwillige molenaars;
  • de co√∂rdinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering daarvan;
  • het in eigendom verkrijgen van alle binnen het grondgebied gelegen molens.

Deze doelstelling is voor het bestuur van SMHW de basis voor het te voeren beleid. Het (laten) verrichten van onderhoud binnen de beschikbare middelen aan alle molens heeft de hoogste prioriteit.

Werkwijze

Er is regelmatig overleg met de molenaars waarbij o.m. de onderhoudstoestand van de molens wordt besproken en besluiten worden genomen inzake het uit te voeren onderhoud en de te stellen prioriteiten. Voorts onderhoudt het bestuur contacten met overige regionale instellingen die ook relaties met erfgoed hebben, zoals b.v. het Hoeksche Waards Landschap. Over het contact met het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard (met ingang van 1 januari 2019) zal te zijner tijd nader worden overlegd.

Om het contact tussen de circa 40 vrijwilligers die bij het werk van SMHW betrokken zijn te bevorderen, wordt er jaarlijks een bijeenkomst met de vrijwilligers en hun partners belegd.

Bestuur

Het bestuur, dat circa zes keer per jaar bijeen komt, bestaat uit:
– J.C. Booden, voorzitter (biotoopzaken)
– R.M. Belder, secretaris (archieven en verzekeringen)
– A. Kooman, penningmeester
– C. A. Mouthaan, vice-voorzitter (molenaarszaken)
– J.O. ‘t Hooft, bestuurslid (onderhoud, restauratie en RI&E)
– J. van den Berg, bestuurslid (BRIM)

– vacature bestuurslid bestuurscontacten