Korenmolen Windlust Westmaas

Algemene informatie


Nummer: 147
Naam: Windlust
Plaats: Westmaas
Adres: Van Koetsveldlaan 2d, 3273 AL Westmaas
Gemeente: Hoeksche Waard
Provincie: Zuid-Holland
Molencategorie: Windmolen
Type: Ronde stenen stellingmolen
Maalvaardig: Maalt op vrijwillige basis
Bouwjaar: 1853
Eigenaar: Stichting Molens Hoeksche Waard
Molenaar: Bob van der Hee, tel. 06-4022 0215
Nevenmolenaar(s): Wim van der Giesen (tel. 0186 571318), Gerrit de Bruin (0186 441234 en 06 5461 6852) en Jeanette van Leenen
Sleutelhouder: vacature

Technische informatie


Vlucht: 20,70 m
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: Fabricaat Beijk Afferden, nummer 74, bouwjaar 2022, gestoken 2023
Buitenroede: Fabricaat Beijk Afferden, nummer 75, bouwjaar 2022, gestoken 2023
As: gietijzer, fabr. Penn & Bauduin te Dordrecht, nr. 343, bouwjaar 1870, lengte 4,00 meter.
Vang: losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, wipstok
Bovenwiel of aswiel: 57 kammen
Overige molen- of aandrwielen: bovenschijfloop 29 staven, spoorwiel 66 kammen, steenschijflopen 24 staven, overbrengingsverhouding 1 : 5,41.
Belt- of stellinghoogte:
Kruiwerk: 28 houten rollen, kruihaspel
Biotoop: aanvaardbaar tot matig
Rijksmonumentnummer: 38858
Specificaties: Inrichting: één koppel 15der blauwe stenen, één koppel 16der kunstmaalstenen (in opbouw), één elektrisch aangedreven koppel 16der kunstmaalstenen op de begane grond, regulateur, sleepluiwerk, afschietwerk

Geschiedenis

Sinds mensenheugenis stond op de baard van de korenmolen Windlust in Westmaas het jaartal 1864. De ingebeitelde tekst boven de toegangsdeur aan de noordzijde van de molen geeft echter het  jaar 1853 aan als het bouwjaar. Tijdens de restauratie in 2008/2009 is er onderzoek gedaan naar het werkelijke jaar van de stichting van de molen. De uitkomst van dat onderzoek gaf onomstotelijk aan dat 1853 het bouwjaar is. Om die reden is in 2009 het jaartal 1853 op de baard van de molen aangebracht. Omdat daar anderhalve eeuw het jaartal 1864 stond, is het begrijpelijk dat daarover nogal wat vragen werden gesteld. Hieronder volgt in het kort hoe dat kon gebeuren.

De molen werd, zoals de gevelsteen boven de toegangsdeur aangeeft, gebouwd in 1853. De eerste molenaar was Pieter de Koning. Hij verkocht in 1855 de molen aan Willem Cornelis Heijkoop, een broodbakker, afkomstig uit Meteren in Gelderland.  Hij trouwde in 1857 met Dirkje van der Jagt. Het leven van Dirkje was een aaneenschakeling van menselijke ellende. Toen zij op 41-jarige leeftijd met Heykoop trouwde was zij uit eerdere huwelijken al twee keer weduwe. Na haar huwelijk met Heijkoop hield de ellende niet op. Een van de twee dochters geboren uit haar huwelijk met Willem Cornelis Heijkoop overleed en tot overmaat van ramp overleed in de herfst van 1863 ook haar man. Dirkje was toen voor de 3e keer weduwe. Begin 1864 besloot zij zelf het molenaarsbedrijf voort te zetten. Vermoedelijk was zij een van de eerste vrouwelijke molenaars in de Hoeksche Waard en ver daarbuiten. Zij liet wat noodzakelijk onderhoudswerk aan de molen verrichten waaronder het schilderwerk. Haar besluit om als zelfstandig molenaarster het bedrijf voort te zetten wilde zij aan iedereen laten weten en ze deed dat door op de baard van de molen het daar  vermelde jaar 1853 te laten overschilderen in 1864; het jaar van een voor haar nieuw begin.

In 1868 verkocht zij de molen aan de in de Hoeksche Waard bekende molenaarsfamilie Van der Sluis en vertrok naar Brielle. De familie Van der Sluis leverde tot 1939 de molenaars die de korenmolen Windlust draaiende hielden. In 1939 werd de molen verkocht aan de familie Leeuwenburgh, een geslacht van landbouwers en graanhandelaren. Onderin de molen staat als herinnering aan vervlogen tijden een maalkoppel dat wordt aangedreven door een elektromotor. In 1961 verkocht de eigenaar, de heer C. Leeuwenburgh, de molen aan de gemeente Westmaas, die de molen in de jaren 1962/1963 liet restaureren. Na de gemeentelijke herindeling in 1984 kwam de nieuwe gemeente Binnenmaas in het bezit van de molen en in 1992 werd deze in eigendom en beheer overgedragen aan de toenmalige Stichting Molens Binnenmaas, die op 6 november 2018 werd opgevolgd door de Stichting Molens Hoeksche Waard. De molen is in 2008/2009 volledig gerestaureerd en is draai- en maalvaardig. Er wordt weer regelmatig tarwe gemalen en er worden hier meelproducten verkocht.

In 2022 en 2023 was opnieuw een ingrijpende herstelkarwei nodig, nadat in maart 2022 bij een onderzoek was gebleken dat de kwaliteit en de constructie van het laswerk gebreken vertoonde. De molen moest worden stil gezet en de wieken, die normaal 30 tot 50 jaar meegaan, moesten nu al 14 jaar na de laatste restauratie worden vervangen.

Dankzij de medewerking van vele instanties die sponsorbijdragen en subsidies verleenden en door de inzet van een grote groep vrijwilligers werd het herstel in iets meer dan een jaar voorbereid, gefinancierd en uitgevoerd. De helft van de kosten werd opgebracht door de 400 Vrienden van de Windlust en (andere) inwoners van Westmaas die deelnamen aan sponsoractiviteiten. Op Koningsdag eind april 2023 kon de molen  Windlust weer in volle glorie draaien en malen. De officiële heropening volgde eind juni van dat jaar.

Openingstijden

De Stichting Molens Hoeksche Waard streeft er naar de maalvaardige molens op vaste tijden voor belangstellenden open te stellen. Op afspraak kunnen de molens door groepen ook op andere tijdstippen worden bezocht. De korenmolen Windlust is elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur open voor bezoek en voorts op afspraak met de molenaar.

Jaarverslag 2022

Voor actuele informatie over de molen Windlust, zie het Jaarverslag over 2023: Jaarverslag 2023 Korenmolen Windlust Westmaas

De jongste nieuwsbrief van de molen: 1e nieuwsbrief-februari2024 Windlust Westmaas

Korenmolen Windlust Westmaas Korenmolen Windlust Westmaas Korenmolen Windlust Westmaas Korenmolen Windlust Westmaas Korenmolen Windlust Westmaas Korenmolen Windlust Westmaas