Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Molenmanifest vraagt om meer geld voor onderhoud en restauratie van molens

Moleneigenaren in de provincie Zuid-Holland hebben zich sinds begin dit jaar verenigd in het Molenplatform Zuid-Holland. In verband met de komende verkiezingen voor de provinciale staten heeft het Platform een Molenmanifest gepubliceerd, waarin o.a. gevraagd wordt om meer financiële steun voor het beheer van de molens in de provincie. De Stichting Molens Hoeksche Waard heeft zich bij het Platform aangesloten. Het onderschrijft de standpunten van de nieuwe organisatie.

Inmiddels hebben zich 34 eigenaren van molens in Zuid-Holland bij het Molenplatform aangesloten, Zij hebben samen 169 molens in eigendom; dat is drie-kwart van alle 228 molens in de provincie. Met het Molenmanifest 2019 wil het platform politieke partijen informeren en beïnvloeden om een betere positie voor de molens te bereiken.

Uit onderzoek is gebleken dat de subsidie van overheden geen gelijke tred houdt met de werkelijke kosten van onderhoud van molens. Daarom wordt de politieke partijen die aan de statenverkiezingen meedoen gevraagd om een verhoging van de bijdragen voor het onderhoud en de restauratie van de molens in de provincie. In het manifest wordt verder gepleit voor beter toezicht op de handhaving van de windvang, de molenbiotoop, die ook in de gemeente Hoeksche Waard in enkele gevallen een bron van zorg is.

Het volledige Molenmanifest vindt u hier: Molenmanifest-2019


Terug naar nieuws overzicht