Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Korenmolen De Goede Hoop opnieuw in gebruik genomen

Onder grote belangstelling is op 19 oktober de korenmolen De Goede Hoop aan de Molenweg, aan de oever van de Binnenmaas in Mijnsheerenland, officieel opnieuw in gebruik genomen. De openingshandeling werd verricht door het lid van de gemeenteraad dr. Peter van Loo samen met Marga Prins, een van de buren van de molen. Samen zetten zij door het losmaken van de vang (rem) de wieken weer in beweging. De Goede Hoop, die uit 1749 dateert, is in de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd. De biotoop werd sterk verbeterd, de roeden opgeknapt, nieuw hekwerk aangebracht, de windpeluw en de vang vervangen en tenslotte is de molen geheel opnieuw geschilderd. De restauratie van De Goede Hoop is voorlopig de laatste ingrijpende opknapbeurt. In de afgelopen tien jaar zijn op deze wijze zes molens aangepakt.

Jan Booden, de voorzitter van de Stichting Molens Binnenmaas, overzag bij de heropening van de molen de afgelopen jaren waarin werd gestreefd naar de ingrijpende restauratie van De Goede Hoop. Hij herinnerde aan de net niet gewonnen strijd om de Molenprijs 2016, de financiële hulp van een aantal belangrijke fondsen, de extra-steun van de gemeente Binnenmaas en het restauratiewerk van de molenwerkplaats Vaags uit Aalten. Hij roemde ook de rol van de omwonenden, die te hulp kwamen bij het verbeteren van de biotoop van de molen, en de Mijnsheerenlander Daan van der Vorm, die schilderbeurt financierde.

Dankwoorden van de voorzitter waren er verder voor Jaap van der Heiden, die jarenlang als vrijwilliger de molen technisch in conditie heeft gehouden, voor de vrijwilliger Chris van de Velden die de elektriciteit heeft aangelegd, en voor de huidige molenaar Wim van der Giesen, die er met zijn vrouw voor heeft gezorgd dat De Goede Hoop er nu zo mooi bij staat. Namens de Vereniging De Hollandsche Molen ontving de molenaar de gebruikelijke barometer voor de molen.

Het gemeenteraadslid dr. Peter van Loo overzag in zijn toespraak de rol van de gemeente bij de restauratie van een serie molens in de afgelopen jaren. Hij noemde achtereenvolgens de molen van Goidschalxoord, de Poldersche Molen in Maasdam, Windlust in Westmaas, de Oostmolen in Mijnsheerenland, De Hoop in Maasdam en nu dus als laatste De Goede Hoop in Mijnsheerenland. Voor de vijf eerstgenoemde molens heeft de gemeente Binnenmaas bedragen tussen de € 85.000 en € 150.000 ter beschikking gesteld, voor de laatste totaal € 58.000. Een subsidietoezegging door de gemeente fungeerde vaak als stimulans bij het aanboren van subsidies bij andere instanties en financiële fondsen.

Kijkend naar de toekomst zag de heer Van Loo perspectief voor het cultureel erfgoed als de molens in Binnenmaas en Korendijk. Hij wees op de recente nota “Integraal erfgoedbeleid Hoeksche Waard 2019-2023”, die aan de nieuwe gemeente Hoeksche Waard wordt aangeboden. Voor de 10 molens van de nieuwe Stichting Molens Hoeksche Waard wordt daarin voorgesteld € 60.000 per jaar voor de vaste lasten uit te trekken. En er is een plan voor het opstellen van een groenbeheersplan rondom alle molenbiotopen. Hij adviseerde de komende gemeenteraad om de nota Erfgoedbeleid Hoeksche Waard vast te stellen en daarmee ook de plannen voor de molens.

Jan Booden, voorzitter van de Stichting Molens Binnenmaas, heette de vele gasten welkom.

De Goede Hoop is o.a. geheel opnieuw geschilderd.

Het lid van de gemeenteraad van Binnenmaas, dr. Peter van Loo, hield ook een toespraak.

Veel belangstelling voor de heropening, ook van de jeugd die had deelgenomen aan een kleurwedstrijd met de molen als onderwerp. 

Marga Prins en Peter van Loo stelden de molen opnieuw in werking.

Er was weinig wind. Jesse in ’t Veld, molenaar van De Lelie in Puttershoek, hielp een handje.

Grote belangstelling bij de heropening uit Mijnsheerenland en omgeving.

 


Terug naar nieuws overzicht