Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Gemeenteraad Korendijk keurt overdracht molens goed

Aanleiding

Aan de beslissing tot overdracht van de historische molens lag een rapport van het Erfgoedhuis Zuid-Holland over de professionalisering van het beheer van de molens in de Hoeksche Waard ten grondslag. De Provincie Zuid-Holland hecht belang aan het waarborgen van de toekomst van molens. Zij stimuleert het proces van schaalvergroting, aangezien dit een professioneel beheer bevordert. Om die reden juicht de provincie de initiatieven toe die ten aanzien van het beheer van de molens in de Hoeksche Waard genomen zijn.

Langlopend proces

Na de ondertekening van de intentieovereenkomst zijn er veel gesprekken gevoerd met SMB en de molenaars over de voorwaarden waaronder de molens zouden worden overgedragen. Eind 2013 heeft dat geleid tot afspraken, waarover de gemeenteraad is geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders van Korendijk heeft op 23 september 2013 besloten de molens over te dragen aan SMB. Dit besluit is toen niet meteen geëffectueerd, onder andere omdat er twijfel was over de bouwkundige staat van de molens. Deze twijfel werd 2015 bevestigd door een inspectie door Erfgoed Advies Groen. Dit heeft ertoe geleid dat beide molens in restauratie zijn gegaan.

Het juiste moment

De twee gemeentelijke molens draaien sinds kort weer na een langdurige restauratie. De gemeente Korendijk en Stichting Molens Binnenmaas zijn het erover eens dat dit het juiste moment is om de overdracht van de historische molens te laten plaatsvinden. Wethouder Paul Boogaard zegt: “We hebben met alle betrokken partijen een langdurig en zorgvuldig proces doorlopen en de molens kunnen nu in goede staat worden overgedragen.” Wethouder Boogaard is ook blij met het feit dat de vrijwillig molenaars welkom zijn in de kring van de Stichting Molens Binnenmaas. Wel moeten zij zich conformeren aan de condities die gelden voor de molenaars die al vele jaren aan de stichting verbonden zijn. “De molenaars hebben hun overgang naar de stichting nog in beraad”, aldus Boogaard. “Wegens hun jarenlange inzet, ontvangen de molenaars een compensatie van de gemeente die hopelijk voor hen de overdracht van de molens verzacht.”

Stichting Molens Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard staan in totaal 12 historische molens. Twee daarvan, De Swaensvoet in Nieuw-Beijerland en Landzigt in Zuid-Beijerland, zijn particulier bezit. Met de overdracht van de twee Korendijkse molens vallen alle Hoeksche Waardse molens die ooit in gemeentelijk bezit waren, 10 in totaal, onder Stichting Molens Binnenmaas. Jan Booden van de stichting: “Wij hebben lang uitgekeken naar de overdracht van de twee Korendijkse molens. Om ons nieuwe bezit recht te doen en overeenkomstig de intentieverklaring, zullen wij onze naam wijzigen in Stichting Molens Hoeksche Waard.”

Op 20 september 2018 om 10.00 uur, zal de overdracht bekrachtigd worden met het tekenen van de koopovereenkomst in het gemeentehuis van Korendijk te Piershil.

(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Booden, voorzitter van de Stichting Molens Binnenmaas, Mobiel: 0610 466 490)


Terug naar nieuws overzicht