Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Jaarverslag bericht over verbeteringen aan molens in 2023

In het jaarverslag over 2023 van de Stichting Molens Hoeksche Waard brengt de organisatie uitvoerig verslag uit over de ontwikkelingen op het gebied van de instandhouding van de 10 gemeentelijke molens die zij in bezit heeft. Het verslag maakt melding verschillende verbeteringen aan haar molens in het afgelopen jaar en omvat weer veel documentatie over alle molens en de grote groep betrokken vrijwilligers.

Bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar waren de vervanging van de wieken van de korenmolen Windlust in Westmaas en het begin van de ingrijpende restauratie van de korenmolen ’t Vliegend Hert in ‘s-Gravendeel. De Goede Hoop in Mijnsheerenland en Windlust Goudswaard werden weer maalvaardig gemaakt.

De Stichting Molens Hoeksche Waard presenteerde ook een nieuwe beleidsvisie, die ten doel heeft het draagvlak van de organisatie te vergroten. Daartoe wordt o.a. gestreefd naar meer interne en externe samenwerking: tussen bestuur, molenaars en vrijwilligers enerzijds en anderzijds met instanties in de omgeving van de regionale molenstichting.

Het volledige verslag is te vinden in de rubriek “Links & Downloads” op deze website.


Terug naar nieuws overzicht