Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Bestuur molenstichting streeft naar meer vriendenclubs voor lokale molens

Het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard streeft naar de oprichting van meer vriendenclubs bij zijn molens. Bij drie lokale molens bestaan al langere tijd vriendenclubs die de activiteiten van de molenaars ondersteunen. Voor twee andere molens is kortgeleden een vriendenclub opgericht en voor twee molens bestaan plannen voor de vorming van een vriendenclub.

Bij de molens De Lelie in Puttershoek, het molencomplex Goidschalxoord (Heinenoord) en Windlust Westmaas bestaat al sinds langere tijd een vriendenstichting die het contact onderhoudt met donateurs in de directe omgeving. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage worden belangstellenden regelmatig via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van activiteiten en ontwikkelingen rond de molens. Zo nodig worden ze bij verkoop- en sponsoracties betrokken en op deze wijze onderhouden de molenaars een direct contact met hun omgeving in het dorp. De actieve “Vrienden van de Windlust” doen dat in Westmaas zo goed dat inmiddels bijna 400 inwoners van deze kleine kern vriend van de molen zijn. De Vrienden speelde ook een grote rol bij de fondsenwerving voor de kostbare vervanging van de metalen roeden (wieken) van de korenmolen in Westmaas.

Voor de twee molens in Maasdam en Sint Anthoniepolder, De Hoop en de Poldersche Molen, is kortgeleden de vriendengroep “Maasdamse Wieken” opgericht, die tijdens de lentemarkt eind maart rond de molen in Sint Anthoniepolder een wervingsactie voor nieuwe leden voerde. Inmiddels nadert hier het ledental de 100. Voor de molens in ‘s-Gravendeel (’t Vliegend Hert) en Goudswaard (Windlust) wordt gewerkt aan de oprichting van vriendengroepen om ook hier de banden met de bewoners in de directe omgeving te versterken. Deze activiteiten hebben de volledige steun van het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard, de eigenaar van alle tien gemeentelijke molens in de Hoeksche Waard.


Terug naar nieuws overzicht