Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Bestuur molenstichting stelt jaarverslag 2021 vast

In zijn vergadering op 28 januari heeft het bestuur van de Stichting Molens Hoeksche Waard het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Het verslag ziet o.a. terug op twee belangrijke molenrestauraties en constateert over het afgelopen jaar als gevolg van corona beperkte contacten met bezoekers, molenaars en overige vrijwilligers.

In 2021 werden twee molens gerestaureerd: ‘t Vliegend Hert in ‘s-Gravendeel en De Lelie in Puttershoek, waar het motorhuis in ere werd hersteld en werd ingericht als bezoekerscentrum. Verder werd in het afgelopen jaar het initiatief genomen voor het in de toekomst weer maalvaardig maken van de molen De Goede Hoop in Mijnsheerenland.

Het jaarverslag maakt voorts o.a. melding van de visie, het doel en het beleid van de molenstichting, die alle gemeentelijke molens van de Hoeksche Waard beheert, van de permanente onderhoudswerkzaamheden, de zorg voor de molenbiotoop (de vrije omgeving die molens nodig hebben om te functioneren) en van het feit dat er bij de organisatie weer enkele molenaars-in- opleiding actief zijn.

Jaarverslag 2021 Stichting Molens HW


Terug naar nieuws overzicht