Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Amberbomen bij molen Windlust Westmaas nu snel gesnoeid

De amberbomen aan de Van Koetsveldlaan in Westmaas worden nog dit jaar gesnoeid in verband met de biotoop van de korenmolen Windlust. Dit heeft de gemeente Hoeksche Waard begin september meegedeeld. Hiermee zal de windvang van de molen sterk worden verbeterd. Met deze ontwikkeling komt een einde aan een overleg met het gemeentebestuur over de molenbiotoop dat meer dan 6 jaar heeft geduurd. De molenaar van Windlust, Ab Mulder, maakt in de nieuwste editie nieuwsbrief van zijn molen melding van het goede nieuws.

Na zo’n 6 jaar overleg met de gemeente Binnenmaas en later de gemeente Hoeksche waard heeft de gemeente in oktober 2018 besloten te onderzoeken in hoeverre de amberbomen aan de Van Koetsveldlaan kunnen worden gesnoeid om qua hoogte weer aan het bestemmingsplan te voldoen. Uiteindelijk heeft de gemeente Hoeksche Waard een omgevingsvergunning aangevraagd en gepubliceerd voor het “intensief snoeien” van deze bomen, zo schrijft Ab Mulder in de Nieuwsbrief voor de Vrienden van Windlust.

Nu de inspraakprocedures achter de rug zijn heeft de gemeente op 9 september laten weten deze amberbomen te zullen snoeien. Hiermee zal de voor de molen zo noodzakelijke windvang aanzienlijk verbeteren, wat de molenaars in staat stelt ook in de toekomst te draaien en te malen. Mulder tenslotte: “Met deze snoei worden de belangen van zowel groen als onbelemmerde wind voor de molen gediend. Voorwaar, een mooie oplossing”.


Terug naar nieuws overzicht