Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Amberbomen bij Windlust Westmaas eindelijk gesnoeid

De amberbomen aan de Van Koetsveldlaan in Westmaas zijn in november jl. gesnoeid in verband met de biotoop van de korenmolen Windlust. Hiermee is de windvang van de molen sterk verbeterd. Met deze ontwikkeling komt een einde aan een overleg met het gemeentebestuur over de molenbiotoop dat meer dan 6 jaar heeft geduurd. De molenaar van Windlust, Ab Mulder, heeft in de nieuwste editie nieuwsbrief van zijn molen melding gemaakt van het goede nieuws.

Na zo’n 6 jaar overleg met de gemeente Binnenmaas en later de gemeente Hoeksche Waard heeft de gemeente in oktober 2018 besloten te onderzoeken in hoeverre de amberbomen aan de Van Koetsveldlaan kunnen worden gesnoeid om qua hoogte weer aan het bestemmingsplan te voldoen. Uiteindelijk heeft de gemeente Hoeksche Waard een omgevingsvergunning voor het “intensief snoeien” van deze bomen aangevraagd en gepubliceerd.

Na de inspraakprocedures heeft de gemeente in september laten weten de amberbomen te zullen snoeien. Half november is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Hiermee is de voor de molen zo noodzakelijke windvang aanzienlijk verbeterd, wat de molenaars in staat stelt ook in de toekomst te draaien en te malen.


Terug naar nieuws overzicht