Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Jaarverslag bericht over een reeks van activiteiten in 2022

In het jaarverslag over 2022 van de Stichting Molens Hoeksche Waard brengt de organisatie uitvoerig verslag uit over de ontwikkelingen op het gebied van de instandhouding van de 10 gemeentelijke molens die zij in bezit heeft. Het verslag maakt melding van tal van publieksactiviteiten rond de molens in het afgelopen jaar en omvat een schat aan documentatie over alle molens en de grote groep betrokken vrijwilligers.

Bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen jaar waren het stilzetten van de molen Windlust in Westmaas en ’t Vliegend Hert in ‘s-Gravendeel door problemen met het laswerk van de roeden, de 10e Hoeksche Waardse Molendag en het 200-jarig bestaan van de korenmolen De Hoop in Maasdam.

Op de kaart

Medio december besprak het bestuur een beleidsnotitie die tot doel heeft de Stichting Molens HW in de eigen regio nog beter op de kaart te zetten. Daarvoor zullen ook interne veranderingen moeten worden doorgevoerd, zo wordt geconstateerd. Verder wil de molenstichting meer contacten gaan onderhouden met instanties binnen en buiten de Hoeksche Waard.

In het jaarverslag verwijst de molenstichting naar het streven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om jongeren meer te betrekken bij de molens in Nederland. Een van de molenaars heeft in dat verband het project “Speelmolen voor jongeren” gepresenteerd, dat tot doel heeft jongeren voor het ambacht van molenaar te interesseren. Een commissie gaat dit plan verder uitwerken en in 2023 worden verdere stappen verwacht.

Omwentelingen

Het verslag over 2022 maakt, zoals gebruikelijk, melding van het aantal bezoekers en het aantal omwentelingen per molen. In totaal ontvingen de tien molens bijna 5.000 bezoekers en werden meer dan 1,3 miljoen omwentelingen genoteerd. De molen met de meeste omwentelingen is het molencomplex Goidschalxoord met 344.387 omwentelingen in 2022, tweede in deze rangschikking is de korenmolen De Lelie in Puttershoek met 285.396 rondjes en derde de molen Simonia in Piershil (200361). Het aantal omwentelingen is van belang in verband met de jaarlijkse draaipremie die de provincie beschikbaar stelt om het openstellen en laten draaien van de molens te stimuleren.

De hoogste bezoekersaantallen noteerden vorig jaar achtereenvolgens de Poldersche Molen in Maasdam (930), het molencomplex Goidschalxoord (872) en De Lelie Puttershoek en Simonia Piershil (ieder 750).

Het volledige Jaarverslag 2022 is te vinden in de rubriek Links en Downloads op deze website. Hetzelfde geldt voor de Jaarrekening 2022.


Terug naar nieuws overzicht