Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Stichtingsbestuur publiceert Jaarrekening 2017

Het bestuur van de Stichting Molens Binnenmaas heeft in zijn vergadering van 4 mei jl. het financieel jaaroverzicht over 2017 vastgesteld. De Jaarrekening 2017 omvat de Staat van baten en lasten over 2017 en de Balans per 31 december 2017.

Een samenvatting van beide documenten, die hierbij wordt gepubliceerd, ziet er als volgt uit: Financieel overzicht 2017


Terug naar nieuws overzicht