Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

In juli onderhoudswerk verricht aan De Lelie

In de maand juli jl. heeft de Restauratiewerkplaats Schiedam onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de korenmolen De Lelie in Puttershoek. In de pas uitgekomen editie van de Nieuwsbrief van De Lelie schrijft de molenaar Jesse in ’t Veld over de nieuwe onderhoudsronde van zijn molen.

Deze werkzaamheden vloeien voort uit het zogenaamde ‘PIP-plan’. In dit ‘Periodiek Instandhoudings Plan’ zijn alle werkzaamheden vermeld die in de komende zes jaar aan de molen moeten worden verricht om die in goede staat te houden. Het plan vormt ook de basis voor de zogenaamde ‘SIM-subsidie’, die de molenstichting van het Rijk ontvangt. Wanneer het plan door het Rijk is goedgekeurd, financiert deze een bepaald percentage van de onderhoudskosten.

Als enige provincie in Nederland vult de provincie Zuid-Holland dit percentage aan. Hoewel de regeling in Zuid-Holland dus beter is dan die in andere provincies, blijkt het in de praktijk vaak nog lastig om het onderhoud op orde te houden. Er gaat gemiddeld zo’n 10.000 euro per jaar doorheen aan kosten. Daarom zijn de jaarlijkse bijdragen van de donateurs van De Lelie ook zeer welkom.

Van 15 tot 17 juli is de Restauratiewerkplaats bezig geweest met de voorste lagering van de bovenas (wieken-as). Dit lager is van brons, gevat in een houten blok van azobé. Door de vele rondjes van de as was deze lagerschaal na 10 jaar wat weggesleten. Omdat ook de inloopkanten weg waren, had het lager moeite met het meenemen van voldoende vet. Ook waren na 30 jaar de grote (nieuwe) draagbalken van de kap iets ingezakt, waardoor de as begon aan te lopen op een balk. Met een krik is de as van 8 ton een stukje gelicht. Het lager kon er onder vandaan worden gehaald, bijgewerkt en vervolgens iets hoger worden opgesteld. De as is nu zo’n 25 mm. omhoog gekomen.

Tenslotte is er ook nog iets aan de veiligheid in de kap gedaan: een houten schot schermt nu de ruimte af waar twee tandwielen in elkaar draaien. Een zeer gevaarlijke plek in de molen, waar in het verleden (op andere molens) nogal eens ongelukken zijn gebeurd. Om die reden is de kap tijdens het draaien ook niet voor publiek toegankelijk.


Terug naar nieuws overzicht