Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Restauratie machinekamer en kelder van korenmolen De Lelie vordert goed

Achter en onder de korenmolen De Lelie in Puttershoek bevinden zich twee bijzondere ruimten: een machinekamer en een kelder. Beide ruimten zijn oorspronkelijk met elkaar verbonden geweest en vormen de restanten van een bijzonder verleden. Ze herinneren aan de tijd dat de molen was uitgerust met een stoommachine, die op windstille dagen de werktuigen in de molen kon aandrijven. Zo was de molenaar verzekerd van een inkomen en kon hij op elk gewenst moment zijn klantenkring bedienen, wind of geen wind.

Met veel financiële steun worden de kelder en de machinekamer inmiddels in ere hersteld. De restauratie werkzaamheden vorderen goed.

   

In ere herstellen

Drie jaar geleden is het plan geopperd om de kelder en de machinekamer weer in ere te herstellen. Op dat moment was de kelder nog volledig opgevuld met zand, dat bij de eerste restauratie (in 1957) was aangebracht om een klinkerbestrating op de begane grond mogelijk te maken. Ook de doorgang tussen kelder en machinekamer werd om die reden dichtgemetseld. Door grote inzet van vrijwilligers en de latere hulp van een professioneel zandzuigbedrijf is er in 2018 totaal 17 m3 zand uit de kelder verwijderd.

Om het stoomverleden van de molen weer zichtbaar te maken is een algehele restauratie noodzakelijk. De restauratie van de kelder en de machinekamer wordt voornamelijk gefinancierd uit de Molenprijs (€75.000.-) van de Bank Giro Loterij en de Vereniging De Hollandse Molen waar De Lelie in 2019 beslag op legde via en internetstemming waarbij op deze molen 11.000 publieksstemmen werden uitgebracht. Om het verhaal van de molen op passende wijze te kunnen vertellen is het van belang dat eerst zowel de bereikbaarheid van de molen en machinekamer voor mensen, en in het bijzonder voor de mensen met een handicap, als wel het verduurzamen van de machinekamer worden verbeterd. Daar wordt nu aan gewerkt.

Bereikbaar en duurzaam

In het afgelopen jaar is er veel gedaan aan het herstel van de kelder en de machinekamer. Begonnen werd met het uitgraven van de machinekamer. Daarna zijn isolatie en vochtwering aangebracht aan de buitenzijde van het gebouw, onder de klinkerbestrating en op de dakbedekking van de machinekamer. Het dichtgemetselde gat van de stoorsteen is open gehakt. Daarop volgden de werkzaamheden voor de aanleg van nieuwe bestrating en drainage langs de machinekamer en elektriciteit in de kelder en de machinekamer.

Vervolgens wijdden de molenbouwers zich aan het opmetselen van twee keermuurtjes op het dak van de machinekamer en van de vroegere kolenbunker op het dak van de machinekamer. Tenslotte is mechanische ventilatie in de machinekamer aangebracht, werden gietijzeren draairoosters gemonteerd voor de beluchting van de ruimte en zijn schilderwerkzaamheden verricht. Op het programma staat nu nog het aanbrengen van een hellingbaan in de dijk om de machinekamer voor iedereen bereikbaar te maken. De restaurateurs willen verder een replica van de schoorsteen van de vroegere stoommachine op het dak plaatsen.

Stoomverleden

Tenslotte zal het molenterrein worden geëgaliseerd en moeten de kelder en de machinekamer worden ingericht voor de presentatie over het stoomverleden van De Lelie. De kelder is te laag om als expositieruimte te worden gebruikt. Dit wordt nu een doorgang waar wordt gewezen op het feit dat hier tijdens de oorlog twee onderduikers hebben verbleven en waar enkele voorwerpen worden getoond die tijdens de restauratie zijn terug gevonden, zoals enkele medicijnflesjes, bruinkoolbriketten, een katrolschijf en een stuk van een drijfriem.

De werkzaamheden voor de bereikbaarheid en de duurzaamheid van de kelder en de machinekamer die vooraf gaan aan de restauratie en de inrichting van de presentatieruimte, kosten rond €109.000. Behalve door een eigen bijdrage van de Stichting Molens Hoeksche Waard (€10.000) is het werk mogelijk dankzij subsidies van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Hoeksche Waard en sponsorbijdragen van de Rabobank, de Stichting Elisabeth Mathilde Fonds, de Stichting Dinamo Fonds, de Stichting Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de Van der Mandele Stichting.


Terug naar nieuws overzicht